Zespół Miejsc Pamięci i Zapominania

Wojtek Chrzanowski

Krótki biogram

Wrocławski architekt, absolwent Politechniki Wrocławskiej. Współzałożyciel pracowni ch+ architekci, mającej w swym dorobku projekty o charakterze rewitalizacyjnym, poprawiających jakość i funkcjonalność przestrzeni urbanistycznej i architektonicznej miasta oraz zapomnianych i niszczejących fragmentów tkanki urbanistycznej. Współautor kluczowych realizacji pracowni, m.in. przebudowy Wrocławskiego Centrum Kongresowego przy Hali Stulecia UNESCO, przebudowy MWW, a także obiektów i przestrzeni użyteczności publicznej dedykowanych społecznościom lokalnym. Współzałożyciel i wiceprezes Fundacji Urban Memory.