Jury Open Calla 2023 Założyciele FestivALT Zespół Miejsc Pamięci i Zapominania

Jason Francisco

Krótki biogram

Amerykański artysta i eseista. Łącząc sztukę dokumentalną i konceptualną, jego twórczość koncentruje się na komplikacjach pamięci historycznej i nowych kierunkach w sztuce jako świadectwie. Do największych projektów Francisco należą: “Alive and Destroyed: A Meditation on the Holocaust in Time” (premiera Daylight Books, 2021), “The Camp in its Afterlives” (2010-2018), “An Unfinished Memory” (2014-2018) oraz “Far from Zion : Żydzi, diaspora, pamięć” (Stanford University Press, 2006). Jest autorem wielu limitowanych edycji książek fotograficznych, instalacji internetowych, filmów eksperymentalnych, hybryd foto-tekstowych, reportaży, esejów i tłumaczeń wierszy. Współzałożycielem FestivALT-u i jeden z dyrektorów (2017-2019).

www.jasonfrancisco.net

Fot. Asya Gefter