Zespół Miejsc Pamięci i Zapominania

Magda Rubenfeld

Krótka informacja o członku zespołu

Aktywistka, kuratorka i animatorka kultury. Od lat współpracuje z organizacjami żydowskimi w kraju i za granicą przy tworzeniu nowatorskich i oryginalnych projektów społecznościowych, edukacyjnych i artystycznych. Współzałożycielka licznych polsko-żydowskich inicjatyw kulturalnych. Zawodowo koordynatorka na Europę Środkowo-Wschodnią organizacji Limmud, zajmującej się oddolną edukacją żydowską i zrzeszającej 92 organizacji na całym świecie. Od 2017 współzałożycielka i współkuratorka FestivALTu.

Go to old website
we are alt Webiste under construction