Zespół Miejsc Pamięci i Zapominania

Aga Jabłońska

Krótka informacja o członku zespołu

Menadżerka projektów, fundraiser, badaczka studiów żydowskich. Absolwentka Centrum Studiów Żydowskich w Heidelbergu i Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W swoich badaniach, czerpiąc z historii, topografii, archeologii i studiów nad pamięcią, skupiła się na XVIII-wiecznym dawnym cmentarzu żydowskim przy ul. Gwarnej we Wrocławiu. Współpracuje
z izraelsko-palestyńską organizacją edukacyjną MEET, The Middle East Entrepreneurs of Tomorrow. Współzałożycielka i prezeska Fundacji Urban Memory we Wrocławiu.

Go to old website
we are alt Webiste under construction